top of page
Sunu1_edited.jpg

PROSEDÜR GÜVENLİK HİZMETLERİ

GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

Güvenlik Danışmalığı Hizmetleri, firmamıza da, eğitim, denetim, risk analizleri vs. gibi konularda destek vermekte olan çözüm ortağımız Plusecon danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri tarafından yürütülür. Şirketler arasındaki ortaklık gereği, Prosedür Güvenlik'ten personel desteği alan her kuruma hizmetin tamamlayıcı bir özelliği olarak ücretsiz güvenlik danışmanlığı hizmeti de sağlanmaktadır. Hizmet başlangıcında destek alınan konular özellikle personel seçim çalışmaları, kuruma özel risklere yoğunlaşan eğitim süreçleri ve kurum risk analizleridir. ''Güvenlik Danışmanlığı'' kavramının mahiyeti aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

DANIŞMANLIK YÖNTEM ve STANDARTLARI

A. Güvenlik Danışmanlığı için Metodolojik Yaklaşım :  


Bütçenin doğru belirlenerek en verimli şekilde kullanılmasını hedef alan beş ayaklı bu metot özet olarak,  


1. Modus operandi bazında, gerçekçi kriterlerle belirlenerek;

2. Beş ölçüt üzerinden öncelik sıralamasına tabi tutulmuş risklere karşı koyabilecek;

3. Maliyet / fayda dengesini gözeten sistemleri oluşturabilmek üzere;

4. Her biri, personel, ekipman, eğitim, prosedür ve denetim unsurlarını içeren;

5. Birbirlerine entegre birden fazla güvenlik çemberleri oluşturma esasına dayanmaktadır.  


Her biri pek çok ayrıntı ve hayati önem taşıyan bu aşamaları içermeksizin oluşturulan sistemlerin gerçek hayatla sınandıkları olaylarda tamamen birer “ölü yatırım” oldukları ne yazık ki, ancak büyük bedeller karşılığı anlaşılabilmiştir. Gerçekleşen bazı örneklerde görüldüğü üzere sadece pahalı ekipmanlar ve bol personel ile kurulmuş sistemlerin gerçekte –en basitleri de dahil olmak üzere- hemen hiç bir güvenlik sorununa karşı çözüm olamadıklarını dikkate almak zorundayız.  

 
B. Güvenlik Danışmanlığı Neden Gereklidir ?  


Profesyonel danışmanlık desteği alınmasının, her biri başlı başına ciddi katma değerler oluşturan birçok yararı söz konusudur. Bunlar;

 
1. Danışmanlık hizmetinin alternatif maliyeti çok daha pahalıdır. Danışmanlık hizmetinin toplam bedeli, bu hizmetin alınmadığı durumda örneğin, kuruluşunuza gereksiz yere satılacak ortalama bir ekipman bedelinin dahi çok altında kalacaktır.

  
2. Çok daha uygun koşullarda üstelik gerçekten işleyen bir güvenlik sistemine sahip olmak demektir.   


3. Personelin seçimi, eğitilmesi, kapsamlı rutin ve acil prosedürlerin hazırlanması, güncellenmesi ve sistemin değişik yollarla denetimi gibi hizmet kalemleri dahilinde kuruluşun sırtından ciddi bir uygulama yükünün de kaldırılarak konusunda uzman ellere teslim edilmiş olması anlamına gelir.  


4. Tüm bağlı kuruluşlar bazında güvenlik uygulamalarının organize ve standart hale getirilerek ciddi kaynak tasarrufu sağlanmaktadır.

 
5. Çok kıymetli güvenlik bilgi birikimi (know-how) sağlanması / oluşturulması konusunda da danışmanlık hizmetinin değeri yadsınamaz artıları bulunmaktadır  


6. Diğer taraftan, “loss prevention : kayıp önleme” gibi alanlarda uygun çözümlerin üretilmesi bu hizmeti alan kuruluşların karlılığını, hizmet bedelinin çok üzerinde artırmaktadır.  


7. Güvenlik gibi, yüksek maliyetlere karşılık, niteliği itibariyle subjektif, dolayısıyla eleştirilere oldukça açık bir alanda yöneticilere, bağlı oldukları mevkilere karşı, tarafsız uzmanların ortaya koyarak gerekçelendirdikleri profesyonel kriterlere uygun ve hatalardan arınmış kararlar alabilme imkanı yaratmaktadır.

 
8. Kuruluşların sigorta masraflarında pazarlık olanağı yaratabilmektedir.

 
C. Plusecon Danışmanlık  
Plusecon Danışmanlık, ülke geneli ve yurt dışında müşterilerinin tüm risk danışmanlığı ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi, tecrübe birikimi ve partnerlik ağına sahiptir. Firmamız, bu alanda, AR-GE çalışmaları ve yurt içi ve dışında büyüyen partnerlikleri ile sürekli genişleyen “bağımsız hizmet” portföyü ve sayısız, modüler hizmet paketi ile uluslararası standartlarda gerçek bir “ÇÖZÜM ORTAĞIDIR”  

TEMEL HİZMETLER

 • Kurumlar veya kişiler için risk analiz çalışmaları

 • Risk analizi, konsept oluşturulması, teknik tavsiyeler ve projelendirme

 • Denetim çalışmalarıMüşteri adına belirleyeceği mekan ve kişiler için habersiz denetim çalışmaları

 • Drill (sistem testi, Penetrasyon testi çalışmaları)

 • Gizli müşteri çalışması

 • İhale danışmanlığı

 • İnsan Kaynakları danışmanlığı

 • Kurum adına personel işe alım öncesi danışmanlık, araştırma, raporlama ve mülakat hizmetleri

 • Personel kişilik envanter testleri

 • Kurum adına personel işe alım öncesi online kişilik envanter testleri düzenlenmesi, sosyal medya ve WEB’de dijital iz takibi, yüz yüze mülakatlar

EĞİTİM HİZMETLERİ

            Temel Güvenlik eğitimi

 • Genel Güvenlik Konsepti

 • Bomba ve patlayıcı mekanizmalar

 • Baskı altında hareket

 • Şüpheli belirtiler

 • Beden dili

 • Haberleşme ve raporlar

 • Arama ve kontrol yöntemleri

 • 5188 sayılı özel güvenlik yasası bilgisi

 • İletişim becerileri

 

 • X-ray operatörlüğü eğitimi

 • Ateşli silahlar eğitimi

 • Krav Maga eğitimi (yakın savunma)

 • Yakın Koruma eğitimi

 • İlk yardım eğitimi

 • Prosedürel eğitimler

 • Arama kontrol noktası eğitimi

 • Debugging (böcek /dinleme ve kayıt cihazları tarama ve tespiti) hizmeti

 • Konser ve organizasyon güvenliği

 • Misafir karşılama hizmetleri

 • Araç takip ve denetim hizmetleri

bottom of page