FİZİKİ GÜVENLİK HİZMETLERİ

İş Merkezleri ve Şirket Merkezleri

İş Merkezleri

Akıllı Binalar, Plazalar

Genel Müdürlükler

Oteller ve Konaklama Tesisleri

Oteller

Konaklama Tesisleri

Tatil Köyleri

Resmi Binalar ve Tesisler

Resmi Binalar

Stratejik Tesisler

Kamusal Binalar

Spor Merkezleri Fiziki Güvenliği

Futbol Stadyumları

Kapalı Spor Salonları

Spor Tesisleri

Sivil Yerleşim Alanları Güvenliği

Çok Bloklu Siteler

Rezidanslar

Müstakil İkametler

Endüstriel Binalar, Sanayi Tesisler Güvenliği

Endüstriel ve Sanayi Tesisleri

Sanayi Siteleri

Fabrika ve Depolama Tesisleri